0700 10 410

Безплатни документи

В Макс Кредит получаваш безплатно всички заверени с подпис и печат документи.

Всички документи, свързани с твоето кандидатстване и с твоя кредит при нас, издадени и заверени с подпис и печат от Макс Кредит, са безплатни.    

Може да ги получаваш в оригинал на хартиен носител в офиса, който те обслужва, или по пощата, заплащайки цената на куриерската услуга.