0700 10 410

Програма Макс Бонус

Спестявай от всяка вноска с Макс Бонус!

Спести от всяка вноска!

Специално за лоялните клиенти на Макс Кредит.

Макс Бонус е програма, предназначена за клиенти, които използват услугите на Макс Кредит за пореден път и са прецизни при връщането на кредитите си – не закъсняват с плащането на вноските.

Клиентите, които отговарят на условията, получават специална отстъпка от всяка вноска.

За да се възползваш е необходимо:

  • Да имаш 2 изплатени кредита, /при които си погасил поне половината вноски/, или 1 изплатен кредит /поне на 50%/ и 1 активен кредит, който да отговаря на условията за рефинанс (за да разбереш какви са условията за вътрешен рефинанс на твоя кредит, трябва да се свържеш с нас – на националния телефон, с твоя консултант или обслужващия те офис);
  • Активният кредит не трябва да има никакво текущо просрочие.
  • Максималното просрочие по тези кредити не трябва да е повече от 30 дни;
  • Посочените критерии се отнасят винаги за последните два кредита, по които си ползвал "Бързо разглеждане" и "Динамично плащане"/"Експресно обслужване".
  • За продукт Макс Релакс - договорът ти за кредит да бъде сключен за над 6 месеца.

Посочените критерии се отнасят винаги за последните два кредита, по които си ползвал "Бързо разглеждане" и "Динамично плащане"/"Експресно обслужване"!      

За да разбереш какъв е размерът на отстъпката по твоя кредит, се обади на националния ни телефон – 0700 10 410, потърси своя консултант или посети обслужващия те офис.