0700 10 410

Програма Макс Бонус

Спестявай от всяка вноска с Макс Бонус!

Спести от всяка вноска!

Специално за лоялните клиенти на Макс Кредит.

Макс Бонус е програма, предназначена за клиенти, които използват услугите на Макс Кредит за пореден път и са прецизни при връщането на кредитите си – не закъсняват с плащането на вноските.

Клиентите, които отговарят на условията, получават специална отстъпка от всяка вноска.

За да се възползваш е необходимо:

За клиенти, ползващи продукт Макс План:

  • Да имаш 2 (два) изплатени кредита или 1 (един) изплатен кредит и 1 (един) активен кредит, който да отговаря на условията за рефинанс (за да разбереш какви са условията за вътрешен рефинанс на твоя кредит, трябва да се свържеш с нас – на националния телефон, с твоя консултант или обслужващия те офис);
  • Всеки един от тези 2 (два) кредита трябва да е изплатен/да се изплаща по вноски без да е погасяван предсрочно;
  • Максималното просрочие по тези кредити не трябва да е повече от 30 (тридесет) дни;   

Посочените критерии се отнасят винаги за последните два кредита, по които си ползвал "Бързо разглеждане" и "Динамично плащане"/"Експресно обслужване"!

За клиенти, ползващи продукт Макс Релакс или Макс План Плюс:

  • Да имаш 2 (два) изплатени кредита или 1 (един) изплатен кредит и 1 (един) активен кредит на продукт Макс Релакс или Макс План Плюс, който да отговаря на условията за рефинанс (за да разбереш какви са условията за вътрешен рефинанс на твоя кредит, трябва да се свържеш с нас – на националния телефон, с твоя консултант или обслужващия те офис);
  • Всеки един от тези 2 (два) кредита трябва да е изплатен/да се изплаща по вноски без да е погасяван предсрочно;
  • Максималното просрочие по тези кредити не трябва да е повече от 30 (тридесет) дни;
  • Договорът ти за кредит да бъде сключен за над 6 месеца.

Посочените критерии се отнасят винаги за последните два кредита, по които си ползвал "Бързо разглеждане" и "Динамично плащане"/"Експресно обслужване"!

За да разбереш какъв е размерът на отстъпката по твоя кредит, се обади на националния ни телефон – 0700 10 410, потърси своя консултант или посети обслужващия те офис.