0700 10 410

Гратисен период

Възползвай се от гратисен период до 45 (четиридесет и пет) дни за плащане на първа вноска по продукти Макс План Плюс и Макс Релакс!   

Ако използваш някой от нашите продукти „Макс План Плюс” или „Макс Релакс”, имаш право да ползваш до 45 (четиридесет и пет) дни гратисен период до плащане на първа вноска по твоя кредит, в зависимост от датата, на която си кандидатствал/ла за него.    

Това ще ти даде възможност да планираш първото плащане така, че да бъде на най-удобната за теб дата в рамките на гратисния период.