0700 10 410

Какво е „семеен бюджет” и защо е толкова важен?

12.09.2016г.

Какво е „семеен бюджет” и защо е толкова важен?

“Бюджетът ни „казва” какво не можем да си позволим, но не ни предпазва от това да си го купим.”

Уилям Фийдър

Има един факт за парите, с който повечето хора са винаги съгласни – „те никога не са достатъчни”. Плащането на сметките може да бъде стресиращо, а липсата на финансови ресурси обикновено влошава взаимоотношенията в семейството.

Съставянето на семеен бюджет е решението, което помага на семейната единица предварително да планира своите разходи и по-лесно да посреща месечните си задължения.

смятане с калкулатор

Семейният бюджет е основен финансов инструмент, който се използва за управление на личните финанси и за спестяване на средства. Той се съставя за определен времеви период (седмица, месец, година) и може да бъде опростен или подробен, в зависимост от нуждите на семейството.

Оперативният семеен бюджет представлява план как трябва да се усвои прихода на семейството, така че адекватно да се обслужат нуждите му, без това да налага заеми или дефицити. Той нагледно показва от къде идват парите на семейството и къде точно отиват.

Обикновено бюджетът съдържа две основни части – приходна и разходна. Частта с прихода включва нетния доход на семейството, заедно с всички допълнителни приходи. Разходната част включва разходи за домакинството, данъци, храна, транспорт, забавление, облекло, грижа за детето и всички други разходи.

куп документи

Бюджетът се подготвя от родителите и е тяхно основно задължение. Въпреки това, всеки член на семейството трябва да знае как се разходват средствата в него и да се съобразява с параметрите му. Чрез бюджета членовете на семейството се учат как да харчат разумно и как да спестяват средства. Освен това, той им помага да използват по-добре ресурсите си – време, енергия и разходи за комунални услуги.

При съставянето на бюджет е много важно да се има предвид големината на семейството, неговия приход, нуждите на семейството и средата, в която то живее. За да работи бюджетът, приходът трябва да бъде адекватен на основните нужди на семейната единица и да бъде постоянен.

Предимства на семейния бюджет:

 1. Съставянето на семеен бюджет помага за правилното използване на семейния доход.
 2. Бюджетът е ценно средство за сравнение на различните параграфи.
 3. Сравнението е важно за оптималното разпределение на средствата за различните пера.
 4. Чрез бюджета може да се определи кои разходи са неотложни, кои – второстепенни и кои – за удоволствие.
 5. Той позволява да се вземат добре обмислени решения относно разходите.
 6. Бюджетът определя как семейството може да използва по-целесъобразно ресурсите си.
 7. Бюджетът служи, като запис във времето, чрез анализа, на който могат да се предвидят и посрещнат бъдещи нужди.
 8. Той е изключително полезен, когато има недостиг на пари в семейството, защотото показва от какво може да се спести.
 9. Чрез бюджета хората могат да разпределят равномерно във времето сезонното повишение на някои разходи.
 10. Той помага на хората да успеят да вместят разходите си в рамките на своя собствен приход.
 11. Едно от най-важните предимства на бюджета е, че той позволява да се спестява повече и това да бъде целенасочено.
 12. Той служи като финансово ръководство на семейството и определя отговорностите на всеки от членовете.
 13. Бюджетът помага на човек да се чувства по-стабилен финансово и да не се изпитва финансови тревоги.
време и монети на везни

Семейният бюджет има и своите недостатъци, с които трябва да се внимава:

 1. Бюджетът може да се превърне в провал, в случай на нередовни доходи.
 2. Той изисква определена финансова грамотност за правилното му изготвяне.
 3. Дори, когато има съставен бюджет, непредвидените разходи може да не могат да бъдат покрити.
 4. Ако няма сътрудничество между членовете на семейството, бюджетът е обречен на провал.
 5. Неизпълнението на бюджета може да доведе до напрежение в семейството.