0700 10 410

Проверка на задължение към бързи кредити

19.03.2024г.

Проверка на задължение към бързи кредити

В света на бързите кредити е важно да знаеш как да се предпазиш от неприятни изненади при финансови затруднения. Едно от ключовите действия, които можеш да предприемеш, е редовната проверка на задълженията си към бързите кредитори.

Подобна проверка може да ти даде важна информация, свързана с възможността ти да се възползваш от услугите на банка или друг вид финансова институция, но не само за това. В тази статия ще разгледаме как можеш да извършиш тази проверка и какви инструменти и процедури можеш да използваш.

1.Кога се налага да направиш проверка

При нужда от пари назаем

Когато кандидатстваш за кредит, преминаваш през няколко проверки. Една от тях е каква е кредитната ти история. Това е необходимо, за да може кредитната институция да прецени риска, когато ти отпуска кредит. Тя трябва да се увери, че отпускайки ти пари назем, от които имаш нужда, ти ще бъдеш надежден платец.

За всяка финансова институция е важно да знае, че ще може да си върне парите в указания срок и със съответното оскъпяване. Проверката на кредитната ти история показва дали до сега си имал отпуснати кредити, как си ги обслужвал, дали си имал закъснения по някоя вноска и т.н. Важно за всяка банка или компания за бързи кредити да е сигурна, че можеш да си позволиш да плащаш месечната си вноска.

При съмнение за измама

За съжаление, понякога се случва да откриеш, че имаш кредит на свое име без да предполагаш. Ако си бил невнимателен с опазването на личната ти информация, като лична карта и други лични данни, то може да се окажеш и ти в подобна ситуация. Ако имаш подобни съмнения, то е задължението да направиш проверка.

Когато си поръчител

Има много фирми за бързи кредити, които изискват поръчител, за да отпуснат кредит, а когато кандидатстваш в банка, това е неизбежно. При теглене на ипотечен кредит от семейна двойка, единият се явява съдлъжник по кредита. Ако ти си поръчител или съдлъжник е нормално да се интересуваш дали кредитът се изплаща коректно и като такъв можеш да направиш проверка относно изплащането.

2.Какво е централен кредитен регистър?

Централният кредитен регистър (ЦКР) е източникът на информация за кредитната и финансовата история на физическите и юридическите лица в България. Това е централизирана база данни, която съхранява информация за кредитните ангажименти на гражданите и фирмите. Чрез този регистър финансовите институции и небанковите финансови институции в България могат да осъществяват проверка на кредитната история на клиентите си, както и самите клиенти могат да изискват такава справка за себе си.

В ЦКР всеки гражданин или фирма, който е теглил заем, има досие. В историята са записани:

  • размерът на всеки заем;
  • срокът, за който е получен;
  • начинът, по който е бил обслужван;
  • размерът на месечната вноска;

В ЦКР се отразява ако кредитополучателят има закъснения с плащанията, просрочени кредити, както и ако срещу него са водени дела. Тази информация се подава от финансовите институции към системата на БНБ ежемесечно и базата данни се актуализира.

Именно в ЦКР кредиторите (банки, небанкови институции за кредитиране, компании за лизинг и др.) правят проверка, когато обмислят становището на всяко искане на заем.

Ако имаш желание да направиш проверка на историята и актуалното си кредитно състояние за конкретен период, можеш да заявиш подобна справка по следните начини:

  • лично - заявлението се подава на място в централната сграда на БНБ в София. Имаш право на едно такова заявление и на една безплатна проверка годишно. В случай, че ти се наложи справка повече от един път, трябва да заплатиш такса;
  • по куриер - това е вариант, ако живееш извън София или нямаш възможност да посетиш Банката.
  • онлайн – проверката по електронен път спестява както посещението в БНБ, така и ходенето до нотариус, куриер и т.н. За да се възползваш от онлайн справката за кредитите си обаче е нужно да потвърдиш самоличността си с електронен подпис.      

3.Как да извършиш проверка на кредитна история

Получаване на справка от Централния кредитен регистър:

За да получиш справка от Централния кредитен регистър, трябва да подадеш заявление. Това може да стане лично в офиса на Българската народна банка или по електронна поща, чрез квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис, или квалифициран електронен подпис КукЕП.

Нотариално заверено пълномощно:

В случай че желаеш да упълномощиш друго лице да получи справка от твое име, може да издадеш пълномощно с нотариална заверка.

Изисквания за документи:

При подаване на заявление за справка, трябва да предоставиш документ за самоличност, както и документ за платена такса за издаване на справка, в случай, че се изисква заплащане.

Получаване на подробна информация:

След като бъде обработена заявката ти, ще получиш справка, която съдържа подробна информация за кредитния ти статус, включително активни кредити, техните срокове и текущите задължения.

4.Защо е важно да проверяваш редовно кредитната си история

Редовната проверка на кредитната си история е от съществено значение за финансовото ти благополучие по няколко причини:

  • Откриване на грешки: Проверката на кредитната история може да ти помогне да откриеш евентуални грешки или неточности в кредитната ти история, които да коригираш своевременно.
  • Контрол върху финансовото ти положение: Чрез редовна проверка на задълженията си към бързите кредитори, можеш да следиш своето финансово положение и да предприемеш мерки, ако забележиш неточности.
  • Защита на личните ти данни: Проверката на кредитната история ти помага да следиш за евентуални случаи на кражба или злоупотреба с лични данни.

Вече знаеш колко е важно да поддържаш добра кредита история и колко е важно да правиш проверка на задълженията си. По този начин можеш да се предпазиш от злонамерено използване на личните ти данни. Винаги когато имаш каквото и да е съмнение, може да направиш такава проверка за твое лично спокойствие.

Подобни публикации

30.03.2022г.

Какво е потребителски кредит?

Сигурни сме, че поне веднъж си се сблъсквал с понятието потребителски кредит. Днес ще внесем още малко яснота каква е разликата между банков потребителски кредит и бърз потребителски кредит и как да избереш правилно кой точно кредит да използваш.

 

Виж още

13.05.2022г.

40 причини да кандидатстваш за бърз кредит в Макс Кредит

Ако се чудиш дали Макс Кредит е подходящия кредитор, то тази статия е за теб!

 

Виж още