0700 10 410

Намаляващи и анюитетни вноски по кредити

13.01.2021г.

Намаляващи и анюитетни вноски по кредити

Покрай корона кризата фирмите за бързи кредити и банките започнаха да предлагат все по-разнообразни кредити, както по тяхното предназначение, така и по условията на отпускане. Все пак винаги, когато теглиш кредит, задължително условие е да го върнеш. Това в голяма част от случаите е на месечни вноски, а схемата, по която се плаща, се нарича погасителен план. Вноските по погасителния план най-често са два вида – с намаляващи или с анюитетни вноски.

Какво е месечна вноска?

Преди да обясним какво означават двата вида вноски, трябва първо да кажем какво означава месечна вноска. Това е сума от вноската по главницата и лихвата за съответния период. Според вида кредит, той може да се изплаща например на месечни или двуседмични вноски, което зависи от профила и възможността на съответния клиент.

Анюитетна вноска

Размерът на вноската е един и същ през целия период на изплащане на кредита. Тази схема на изплащане е по-известна като погасителен план с равни месечни вноски. Най-общо казано имаш да плащаш една и съща сума, докато не изплатиш кредита си. Характерно за този вид вноска е че в началото на периода се заплаща по-малка част от главницата и по-голяма част от лихвата. Анюитетният погасителен план е най-често предлаган от банките, като кредитните компании също предпочитат да работят с него. Този начин е и най-удобен за клиента, защото съотношението доход – вноска се запазва висок в полза на дохода.

Намаляващи вноски

Както името подсказва става дума за вноски, които с течение на изплащане на кредита намаляват. Особеното при този погасителен план е, че вноските по главницата са фиксирани, а лихвата, която се натрупва върху остатъчната сума, намалява. В България има ограничено търсене на кредити с намаляващи вноски. Една от причините е изискването за висока платежоспособност на клиентите – да получават висок доход.

Избор за погасителен план имаш само, когато теглиш кредит от банка. Фирмите за бързи кредити предлагат предимно вариант с анюитетни вноски, заради удобството за клиента. Въпреки това, трябва да обмислиш добре тегленето на кредит, защото това не са подарени пари, а такива които трябва да се върнат и то в определен срок.

Прочети повече за: